listen live


NEXT :
PREV :

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีกับกิจกรรม Eazy Thumdee ด้วยการบริจาคถุงเท้านักเรียนให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และลุ้นรับ “ที่รองแก้วทำจากพลาสติกรีไซเคิล แบรนด์ BOPE”

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถร่วมสนุกได้ ผ่าน 3 กิจกรรม ดังนี้

Eazy Redeems Point – แลกคะแนนเพื่อร่วมบริจาคถุงเท้านักเรียน

 • ผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคคะแนนการฟัง โดยมอบถุงเท้านักเรียน เพื่อส่งต่อให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน โดยสามารถร่วมกิจกรรมผ่าน WWW.EAZYFM.COM และ TERO RADIO APP โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • การฟังทุกๆ 1 นาที จะได้รับ 1 คะแนน โดยนับเวลาการฟังแบบต่อเนื่อง ในกรณีที่หยุดฟัง, ออกจากแอพพลิเคชั่น หรือปิดหน้าเว็บไซต์ คะแนนจะหยุดนับ และจะกลับมาเริ่มนับใหม่เมื่อกดปุ่มเล่นต่อ โดยท่านสามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 500 คะแนนต่อวัน โดยระบบจะหยุดนับคะแนนเมื่อได้คะแนนครบ 500 คะแนน และเริ่มสะสมใหม่ในวันรุ่งขึ้น
  • การสะสมคะแนนจะเริ่มนับเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ โดยจะทำได้ครั้งละ 1 Device ต่อ 1 Login ในกรณีที่ Login เข้าใช้งานพร้อมกันทั้งทาง WWW.EAZYFM.COM และ TERO RADIO APP ระบบจะนับคะแนนจาก Device ที่ Login เข้ามาก่อน (การรับฟังผ่าน Mobile Application และเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวไว้ จะไม่สามารถสะสมคะแนนได้)
  • ผู้ฟังต้องลงทะเบียนเพื่อเริ่มการสะสมคะแนน โดยการ Login ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ เพื่อเริ่มการสะสมคะแนน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทาง WWW.EAZYFM.COM และ TERO RADIO APP
  • คะแนนการฟังที่สามารถร่วมบริจาคได้ในกิจกรรมนี้คือ Eazy Points ซึ่งได้มาจากการฟังคลื่น Eazy FM 105.5 เท่านั้น
   (ไม่นับรวมคะแนนการฟังจากคลื่นอื่นๆ ในเครือบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด)
 • การร่วมกิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้
  • เข้าเว็บไซต์ WWW.EAZYFM.COM หรือทาง TERO RADIO APP คลิกที่ปุ่ม Redeem จากนั้นคลิกที่แบนเนอร์กิจกรรม
  • Login เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว หรือกดลงทะเบียน (Register) สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน
   (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)
  • เมื่อสะสมคะแนนได้ครบ 50 Points สามารถกด Redeem ได้ 1 ครั้ง เท่ากับถุงเท้านักเรียน 1 คู่
  • กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน และกดปุ่ม ยอมรับ
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสะสมคะแนนได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กด REDEEM ทุกๆลำดับที่ 10 (เริ่มนับจาก 1-10) จนถึงจำนวนที่กำหนด จะได้รับของรางวัล “ที่รองแก้วทำจากพลาสติกรีไซเคิล แบรนด์ BOPE” จำนวน 100 รางวัล
  • ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์กิจกรรม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยทีมงานจะติดต่อกลับหาผู้โชคดีทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามจากทางคลื่น

 • ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกตอบคำถามกับกิจกรรม Eazy Thumdee สามารถติดตามร่วมสนุกได้ทาง Eazy FM 105.5 ดีเจคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมาเล่นเกมออนแอร์หน้าไมค์ โดยผู้โชคดีจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตอบถูกกี่ข้อเท่ากับคุณได้ร่วมบริจาคตามจำนวนข้อที่ตอบถูก และ Eazy FM ร่วมสมทบบริจาคถุงเท้าให้อีก 1 เท่า พร้อมลุ้นรับรางวัล “ที่รองแก้วทำจากพลาสติกรีไซเคิล แบรนด์ BOPE” โดยแจกทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 4 รางวัล รวมทั้งหมด 60 รางวัล

กิจกรรม Like & Share ภาพกิจกรรม

 • ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามร่วมสนุกได้ที่ Facebook : Eazy FM โดยมีขั้นตอนการร่วมสนุกดังนี้
  • Like & Share โพสต์กิจกรรมไปที่ Facebook ส่วนตัวของคุณ *อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะ*
  • Comment ใต้โพสต์กิจกรรม ผู้โชคดีที่ให้เหตุผลโดนใจคณะกรรมการจะได้รับของรางวัล จำนวน 40 รางวัล
  • คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ทำตามกติกาได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด
  • ของรางวัลที่ผู้โชคดีจะได้รับคือ ที่รองแก้วทำจากพลาสติกรีไซเคิล แบรนด์ BOPE
  • รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศผ่านโพสต์กิจกรรมทาง Facebook : Eazy FM ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565


3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1-26 สิงหาคม 2565

4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทั้งนี้ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น


5. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล


6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ หากมีกรณีพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด


7. บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เล่น อันเกิดจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำของบุคคลที่สาม


8. กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการร่วมกิจกรรม สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จึงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


9. การคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด


10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ


11. พนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้


12. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


13. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น

 


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม