listen live


NEXT :
PREV :
/ ผู้สนับสนุน /

แรงทั้งรถ แรงทั้งคน เติมบางจากดีเซลทุกชนิด รับฟรี M-150 1 ขวด

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จัดสมนาคุณลูกค้าส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพิ่มแรงให้ทั้งรถทั้งคน  สมาชิกบางจากกรีนไมลส์เติมน้ำมันบางจากดีเซลทุกชนิดครบทุก 1,200 บาท รับฟรีทันทีเครื่องดื่ม M-150 จำนวน 1 ขวด มูลค่า 12 บาท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากและสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม* ทั่วประเทศที่ร่วมรายการ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จัดสมนาคุณลูกค้าส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพิ่มแรงให้ทั้งรถทั้งคน  สมาชิกบางจากกรีนไมลส์เติมน้ำมันบางจากดีเซลทุกชนิดครบทุก 1,200 บาท รับฟรีทันทีเครื่องดื่ม M-150 จำนวน 1 ขวด มูลค่า 12 บาท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากและสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม* ทั่วประเทศที่ร่วมรายการ บางจากไฮพรีเมียมดีเซล S และ บางจากไฮดีเซล S  น้ำมันดีเซลคุณภาพสูง ที่มีสารเพิ่มคุณภาพสูตรพิเศษจากสหรัฐอเมริกา (USA Formula) ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ สะอาด เร่งได้ดั่งใจ ชนะขาดทั้งทางเรียบและทางชัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรายชื่อปั๊มที่ร่วมได้ที่ www.bcpgreenmiles.com


หมายเหตุ :*สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เดิม หมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ยังคงมีโลโก้เอสโซ่อยู่ และสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ปรับเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่