listen live


NEXT :
PREV :
/ ผู้สนับสนุน /

งานมหกรรมสุขภาพนวัตกรรมสุขภาพสมอง จิตใจ เพื่อวิถีชีวิต แห่งอนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 Innovation Wellness Brain and Mind Health for Sustainable Future

งานมหกรรมสุขภาพนวัตกรรมสุขภาพสมอง จิตใจ เพื่อวิถีชีวิต แห่งอนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Innovation Wellness Brain and Mind Health for Sustainable Future Living)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศรีธัญญา 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
พบกิจกรรมต่างๆ มากมาย พิเศษ!!! สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกสมาคมจะได้สิทธิพิเศษ คัดกรองภาวะสุขภาพ ได้แก่

วัดความดัน
ตรวจเลือดปลายนิ้วเพื่อวัดระดับน้ำตาล
วัดระดับความเครียดด้วยเครื่อง Smart Pluse
วัดความจำ (Memory/ Working Memory) ด้วยโปรแกรม Computer Base

เข้าร่วมกิจกรรม 4 ชมรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ได้แก่ จิตอาสา / อารยสถาปัตย์และวัฒนธรรม / กิจกรรมฟื้นฟูสมองจิตใจ / ชมรมวิชาการ

เข้าชมนวัตกรรมสุขภาพต่างๆ ได้แก่
นวัตกรรม Brain Sleep Spa & Laser Sleep Balance & VR & Visuospatial Location & Brain Therapy
บ้านตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (Universal Design)
การออกแบบเสื้อผ้าด้วยผ้าไทย
สมุนไพรชุมชน
นวัตกรรมสุขภาพ
Universal Design สำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า

พบสินค้าออกบูธมากมาย เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น, เครื่องประดับ, ชุดข้าราชการ, กระเป๋า, อาหาร ผลไม้ และ เครื่องดื่ม 4 ภาค

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 528 7800 ต่อ 57894