listen live


NEXT :
PREV :
/ VIDEOS /

May 13, 2021 | ดู 6,565 ครั้ง

pov (lyric video) - ARIANA GRANDE
It's like you got superpowers
เหมือนกับว่าคุณมีพลังวิเศษเลย
Turn my minutes into hours
สามารถเปลี่ยนเวลาภายในไม่กี่นาทีให้ยาวนานเป็นหลายชั่วโมงได้
You got more than 20/20, babe
สายตาของคุณมองเห็นภาพได้ชัดคมในระยะที่ไกลว่า 20 ฟุตอีกนะที่รัก
Made of glass, the way you see through me
เหมือนทำจากแก้วที่คุณสามารถมองฉันได้อย่างทะลุปรุโปร่งเลย
You know me better than I do
คุณรู้จักฉันดีกว่าที่ฉันรู้จักตัวเองเสียอีก
Can't seem to keep nothing from you
ฉันไม่สามารถปิดปังอะไรจากคุณได้เลย
How you touch my soul from the outside
วิธีที่คุณสามารถเข้าถึงจิตใจฉันได้อย่างลึกซึ้ง
Permeate my ego and my pride
แทรกผ่านเข้ามาในความที่เป็นตัวเองและความเย่อหยิ่งของฉันได้

I wanna love me (Ooh)
ฉันอยากรักตัวเอง
The way that you love me (Ooh)
ได้เหมือนกับคุณที่รักฉัน
Ooh, for all of my pretty and all of my ugly too
ทั้งส่วนที่น่ารักและที่น่าเกลียดด้วย
I'd love to see me from your point of view
ฉันอยากเห็นตัวเองจากมุมมองของคุณดูบ้าง
I wanna trust me (Trust me)
ฉันอยากเชื่อในตัวเอง (เชื่อตัวเอง)
The way that you trust me (Trust me)
ได้เหมือนกับที่คุณเชื่อในตัวฉัน (เชื่อในตัวฉัน)
Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do
เพราะไม่มีใครเคยรักฉันเหมือนที่คุณรักฉันเลย
I'd love to see me from your point of view
ฉันอยากเห็นตัวเองจากมุมมองของคุณดูบ้าง

I'm gеtting used to receiving
ฉันกำลังเคยชินกับการได้รับ
Still gеtting good at not leaving
ยังคงเก่งกับการทนอยู่
I'ma love you even though I'm scared (Oh, scared)
ฉันรักคุณแม้ว่าฉันจะกลัว (กลัว)
Learnin' to be grateful for myself (Oh, oh, oh)
เรียนรู้ที่จะขอบคุณตัวเอง
You love my lips 'cause they say the
คุณชอบริมฝีปากของฉันเพราะได้พูดถึง
Things we've always been afraid of
เรื่องราวหลายสิ่งที่เรามักจะกลัวอยู่ตลอด
I can feel it startin' to subside
ฉันรู้สึกว่ากำลังเริ่มเบาบางลงแล้ว
Learnin' to believe in what is mine
เรียนรู้ที่จะเชื่อในสิ่งที่เป็นตัวเอง

[Chorus]
I wanna love me (Ooh)
ฉันอยากจะรักตัวเอง
The way that you love me (Ooh)
ให้เหมือนที่เธอรักฉัน
Ooh, for all of my pretty and all of my ugly too
โอ้ รักในด้านที่ดีและไม่ดีของฉันเช่นกัน
I'd love to see me from your point of view
ฉันอยากเห็นตัวเองจากมุมมองของคุณดูบ้าง
I wanna trust me (Trust me)
ฉันอยากจะเชื่อมั่นในตัวเอง (เชื่อในตัวเอง)
The way that you trust me (Trust me)
เหมือนที่เธอเชื่อในตัวฉัน (เชื่อในตัวเอง)
Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do
โอ้ เพราะไม่เคยมีใครรักฉันเท่าที่คุณรัก
I'd love to see me from your point of view
ฉันอยากเห็นตัวเองจากมุมมองของคุณดูบ้าง

I couldn't believe it or see it for myself
ฉันไม่อยากจะเชื่อหรือเห็นด้วยตัวเองเลย
Know I be impatient
ฉันรู้ว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยอดทน
But now I'm out here, fallin', fallin'
แต่ตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้ กำลังตกหลุมรักคุณอยู่
Frozen, slowly thawing, got me right
ความเหน็บหนาวที่ทำให้เหมือนถูกแช่แข็งค่อยละลายลง คุณเข้าใจฉันอย่างแท้จริง
I won't keep you waitin', waitin'
ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณต้องรออีกต่อไป
All my baggage fadin' safely (My baggage fadin')
ความทุกข์ทั้งหมดของฉันค่อยเลือนหายไปทีละน้อย (ความทุกข์ของฉันกำลังลือนหายไป)
And if my eyes deceive me
และหากสายตาของฉันหลอกตัวเอง
Won't let them stray too far away
ก็จะไม่ปล่อยให้ล่องลอยไปไกล

I wanna love me (Ooh)
ฉันอยากจะรักตัวเอง
The way that you love me (Ooh)
ให้เหมือนที่เธอรักฉัน
Ooh, for all of my pretty and all of my ugly too
โอ้ รักในด้านที่ดีและไม่ดีของฉันเช่นกัน
I'd love to see me from your point of view
ฉันอยากเห็นตัวเองจากมุมมองของคุณดูบ้าง
I wanna trust me (Trust me)
ฉันอยากจะเชื่อมั่นในตัวเอง (เชื่อในตัวเอง)
The way that you trust me (Trust me)
เหมือนที่เธอเชื่อในตัวฉัน (เชื่อในตัวเอง)
Ooh, 'cause nobody ever loved me like you do
โอ้ เพราะไม่เคยมีใครรักฉันเท่าที่คุณรัก
I'd love to see me from your point of view
ฉันอยากเห็นตัวเองจากมุมมองของคุณดูบ้าง

แปลโดย educatepark


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม