listen live


NEXT :
PREV :
/ VIDEOS /

Sep 22, 2021 | ดู 6,067 ครั้ง

Angel Baby - TROYE SIVAN
I need a lover to keep me sane
ฉันต้องการคนรักที่จะทำให้ฉันเป็นคนปกติที่มีเหตุผล
Pull me from hell bring me back again
ดึงฉันขึ้นมาจากสถานที่ที่เลวร้ายและทำให้ฉันกลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้ง
Play me the classics, something romantic
เล่นบทเพลงคลาสสิกแล้วทำบางอย่างที่โรแมนติกด้วยกัน
Give him my all when I don't even have it
ให้ทุกอย่างกับเขาในตอนที่ฉันยังไม่มีอะไรเลย
I always dreamed of a solemn face
ฉันฝันถึงใบหน้าที่เคร่งขรึมอยู่เสมอ
Someone who feels like a holiday
ใครสักคนที่ทำให้สบายใจรู้สึกราวกับเป็นวันหยุดที่แสนสุข
But now I'm in pieces, barely believing
แต่ในตอนนี้ฉันแตกสลายเป็นชิ้น แทบจะไม่เหลือความเชื่อ
Starting to think that I've lost all feeling
เริ่มที่จะคิดได้ว่าฉันกำลังสูญเสียความรู้สึกทั้งหมดไป

You came out the blue on a rainy night, no lie
คุณปรากฏกายพร้อมกับความเศร้าในคืนที่ฝนโปรยปราย ปราศจากคำโกหกใด
I tell you how I almost died, while you're bringing me back to life
ฉันบอกคุณว่าฉันเกือบตาย ในขณะที่คุณกำลังชุบชีวิตฉันให้กลับคืนมา

I just wanna live in this moment forever
ฉันเพียงต้องการที่จะอยู่ในช่วงเวลานี้ตลอดไป
'Cause I'm afraid that living couldn't gеt any better
เพราะฉันกลัวว่าการมีชีวิตอยู่จะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว
Started giving up on thе world forever
เริ่มที่จะยอมแพ้ให้แก่โลกนี้ไปตลอดกาล
Until you give up heaven so we could be together
จนกว่าคุณจะยอมละทิ้งสรวงสวรรค์เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกัน

You're my angel, angel baby
คุณคือเทวดาของฉัน เทวดาที่รักของฉัน
Angel, you're my angel baby
เทวดา คุณคือเทวดาที่รักของฉัน
Baby, you're my angel, angel baby
ที่รัก คุณคือเทวดาของฉัน เทวดาที่รักของฉัน

I'll fall in love with the little things
ฉันจะตกหลุมรักกับบางสิ่งที่เล็กน้อย
Counting the tattoos on your skin
การนับรอยสักบนผิวกายของคุณ
Tell me a secret
บอกความลับให้ฉันได้รับรู้
And baby I'll keep it
และที่รักฉันจะเก็บเอาไว้
And maybe we can play house for the weekend
และบางทีเราอาจจะเล่นเหมือนเด็กที่แสร้งว่าเป็นผู้ใหญ่จัดการงานบ้านทั้งหลายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

You came out the blue on a rainy night, no lie
คุณปรากฏกายพร้อมกับความเศร้าในคืนที่ฝนโปรยปราย ปราศจากคำโกหกใด
I tell you how I almost died, while you're bringing me back to life
ฉันบอกคุณว่าฉันเกือบตาย ในขณะที่คุณกำลังชุบชีวิตฉันให้กลับคืนมา

I just wanna live in this moment forever
ฉันเพียงต้องการที่จะอยู่ในช่วงเวลานี้ตลอดไป
'Cause I'm afraid that living couldn't gеt any better
เพราะฉันกลัวว่าการมีชีวิตอยู่จะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว
Started giving up on thе world forever
เริ่มที่จะยอมแพ้ให้แก่โลกนี้ไปตลอดกาล
Until you give up heaven so we could be together
จนกว่าคุณจะยอมละทิ้งสรวงสวรรค์เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกัน

You're my angel, angel baby
คุณคือเทวดาของฉัน เทวดาที่รักของฉัน
Angel, you're my angel baby
เทวดา คุณคือเทวดาที่รักของฉัน
Baby, you're my angel, angel baby
ที่รัก คุณคือเทวดาของฉัน เทวดาที่รักของฉัน

All the sick and twisted nights that I've been waiting for ya
ฉันเฝ้ารอคอยคุณอยู่ในคืนที่เลวร้ายและผิดเพี้ยนเหล่านี้
They were worth it all along, yeah
ทั้งหมดที่ได้ทำมาเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาเสมอ ใช่แล้ว

I just wanna live in this moment forever
ฉันเพียงต้องการที่จะอยู่ในช่วงเวลานี้ตลอดไป
'Cause I'm afraid that living couldn't gеt any better
เพราะฉันกลัวว่าการมีชีวิตอยู่จะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้ว
Started giving up on thе world forever
เริ่มที่จะยอมแพ้ให้แก่โลกนี้ไปตลอดกาล
Until you give up heaven so we could be together
จนกว่าคุณจะยอมละทิ้งสรวงสวรรค์เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกัน

You're my angel, angel baby
คุณคือเทวดาของฉัน เทวดาที่รักของฉัน
Angel, you're my angel baby
เทวดา คุณคือเทวดาที่รักของฉัน
Baby, you're my angel, angel baby
ที่รัก คุณคือเทวดาของฉัน เทวดาที่รักของฉัน
Angel, angel baby
เทวดา เทวดาที่รักของฉัน
Angel, you're my angel, baby
เทวดา คุณคือเทวดาที่รักของฉัน
Baby, you're my angel, angel baby
ที่รัก คุณคือเทวดาของฉัน เทวดาที่รักของฉัน

แปลโดย EducatePark.Com
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม