listen live


NEXT :
PREV :
/ VIDEOS /

Apr 28, 2022 | ดู 2,926 ครั้ง

When You're Gone - Shawn Mendes
[Verse 1]
You never know how good you have it, oh
คุณไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่คุณมีอยู่นั้นดีแค่ไหน
Until you're starin' at a picture of the only girl that matters, aah
จนกระทั่งคุณได้จ้องมองรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับคุณ

[Pre-Chorus]
I know what we're supposed to do
ฉันรู้ว่าอะไรที่เราควรจะต้องทำ
It's hard for me to let go of you
เป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะปล่อยให้คุณเดินจากไป
So I'm just tryna hold on
ฉันจึงกำลังพยายามเหนี่ยวรั้งไว้

[Chorus]
Hold on
ผ่านความเจ็บปวดไปให้ได้
I don't wanna know what it's like when you're gone
ฉันไม่อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรหากคุณเดินจากฉันไป
I don't wanna move on
ฉันไม่อยากเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่
I don't wanna know what it's like when you're gone for good
ฉันไม่อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรหากคุณเดินจากฉันตลอดไป
You're slipping through my fingertips
คุณกำลังเดินถอยห่างฉันออกไป
A little bit, by a little bit
ทีละน้อย ทีละน้อย
I didn't know that loving you was the happiest I've ever been
ฉันไม่รู้มาก่อนว่าความรักครั้งนี้ทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุดที่เคยได้รับ
So I'm just tryna hold on
ดังนั้นฉันจึงพยายามเอาตัวรอดจากความเจ็บปวดนี้ให้ได้

[Verse 2]
I need to learn how to cope without you
ฉันจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีปฎิบัติตัวในเวลาที่ไม่มีคุณ
I'm tryna protect myself but only you know how to, yeah
ฉันกำลังพยายามปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดนี้แต่มีคุณเท่านั้นที่รู้ว่าควรทำอย่างไร


[Pre-Chorus]
Oh, I know what we're supposed to do
ฉันรู้ว่าอะไรที่เราควรจะทำ
Oh, but I hate the thought of losing you
แต่ฉันเกลียดการคิดถึงว่าต้องสูญเสียคุณไป
So I'm just tryna hold on
ฉันจึงกำลังพยายามเอาชีวิตรอด

[Chorus]
Hold on
ผ่านความเจ็บปวดไปให้ได้
I don't wanna know what it's like when you're gone
ฉันไม่อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรหากคุณเดินจากฉันไป
I don't wanna move on
ฉันไม่อยากเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่
I don't wanna know what it's like when you're gone for good
ฉันไม่อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรหากคุณเดินจากฉันตลอดไป
You're slipping through my fingertips
คุณกำลังเดินถอยห่างฉันออกไป
A little bit, by a little bit
ทีละน้อย ทีละน้อย
I didn't know that loving you was the happiest I've ever been
ฉันไม่รู้มาก่อนว่าความรักครั้งนี้ทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุดที่เคยได้รับ
So I'm just tryna hold on
ฉันจึงกำลังพยายามเหนี่ยวรั้งไว้

[Bridge]
Starting to feel like you don't need me
แต่ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแล้ว
Wanna believe it's all for the better
อยากจะเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นมา
It's gettin' real, I'm missing you deeply
ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นทุกทีและฉันกำลังคิดถึงคุณมากเหลือเกิน
So I'm just tryna hold on
ดังนั้นฉันจึงพยายามเอาตัวรอดจากความเจ็บปวดนี้ให้ได้
Starting to feel like you don't need me
เริ่มมีความรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแล้ว
Wanna believe it's all for the better
อยากจะเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นมา
It's gettin' real, missing you deeply
ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นทุกทีและฉันกำลังคิดถึงคุณมากเหลือเกิน
So I'm just tryna hold on
ดังนั้นฉันจึงพยายามเอาชีวิตรอดจากความทรมานนี้ให้ได้

[Chorus]
Hold on
เอาชีวิตรอดให้ได้
I don't wanna know what it's like when you're gone
ฉันไม่อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรหากคุณเดินจากฉันไป
I don't wanna move on
ฉันไม่อยากเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่
I don't wanna know what it's like when you're gone for good
ฉันไม่อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรหากคุณเดินจากฉันตลอดไป
You're slipping through my fingertips
คุณกำลังเดินถอยห่างฉันออกไป
A little bit, by a little bit
ทีละน้อย ทีละน้อย
I didn't know that loving you was the happiest I've ever been
ฉันไม่รู้มาก่อนว่าความรักครั้งนี้ทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุดที่เคยได้รับ
(Oh, I've ever been)
(เท่าที่เคยมีมา)
So I'm just tryna hold on
ฉันจึงกำลังพยายามผ่านความเจ็บปวดนี้ไปให้ได้

[Outro]
I'm just trying to move on
ฉันกำลังพยายามเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่

Cr.educatepark


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม