listen live


NEXT :
PREV :
/ VIDEOS /

Jun 01, 2022 | ดู 805 ครั้ง

Thousand Miles - THE KID LAROI
[Intro]
Oh-oh-oh

[Refrain]
I know that look on your face
ตอนที่ฉันได้เห็นสีหน้าของคุณ ฉันรับรู้ได้ว่า
You're comin' my way, you're comin' my way tonight
คุณกำลังจะมาหาฉัน มาหาฉันในค่ำคืนนี้
Here goes another mistake I know I'm gon' make
ฉันรู้ว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดที่ฉันกำลังจะทำ
I know I'm gon' make tonight, oh
ฉันรู้ว่าฉันกำลังจะทำพลาดในคืนนี้

[Pre-Chorus]
Oh, I wish I let it go, you're better off alone
โอ้ ฉันหวังว่าฉันจะปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไป คุณอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่า
'Cause I'm about to fuck it up with you
เพราะดูเหมือนว่าฉันกำลังทำผิดพลาดกับคุณ
I know that look on your face
ตอนที่ฉันได้เห็นสีหน้าของคุณ ฉันรับรู้ได้ว่า
You're comin' my way, you're comin' my way tonight
คุณกำลังจะมาหาฉัน มาหาฉันในค่ำคืนนี้

[Chorus]
And I will never change
และฉันจะไม่เปลี่ยนไป
I couldn't even if I wanted to for you, oh-oh
ฉันไม่สามารถทำได้ถึงแม้ว่าฉันจะอยากทำเพื่อคุณก็ตาม
There's nothing left to say
ไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้ว
If I was you, if I was you
ถ้าฉันได้เป็นคุณ เป็นคุณ
Then I would stay a thousand miles away
ฉันจะอยู่ให้ห่างออกไปอีกหนึ่งพันไมล์
(A thousand miles away, yeah)
(อีกหนึ่งพันไมล์ ใช่)

ADVERTISEMENT


[Verse]
It's hard to give it all up (All up)
เป็นเรื่องยากที่จะยอมจำนนให้กับทุกสิ่ง (ทุกสิ่งทุกอย่าง)
Tryna block you out but you're invading my thoughts
พยายามที่ปิดกั้นคุณแต่คุณก็กำลังจะรุกล้ำเข้ามาภายในความคิดของฉัน
And you got ten fingers wrapped around my heart, uh (Heart)
และทั้งสองมือของคุณได้กุมหัวใจของฉันไว้แล้ว (หัวใจของฉัน)
Wish I could give you everything that you want, but I won't, no
ฉันหวังว่า ฉันจะสามารถมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ แต่ฉันจะไม่ทำหรอก ไม่

[Pre-Chorus]
Oh, I wish I lеt it go, you're better off alonе
โอ้ ฉันหวังว่าฉันจะปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไป คุณอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่า
'Cause I'm about to fuck it up with you
เพราะดูเหมือนว่าฉันกำลังทำผิดพลาดกับคุณ
I know that look on your face
ตอนที่ฉันได้เห็นสีหน้าของคุณ ฉันรับรู้ได้ว่า
You're comin' my way, tomorrow, we'll say goodbye
ในวันพรุ่งนี้ คุณกำลังจะมาหาฉัน แล้วเราก็จะกล่าวคำอำลา

[Chorus]
And I will never change
และฉันจะไม่เปลี่ยนไป
I couldn't even if I wanted to for you, oh-oh
ฉันไม่สามารถทำได้ถึงแม้ว่าฉันจะอยากทำเพื่อคุณก็ตาม
There's nothing left to say
ไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้ว
If I was you, if I was you
ถ้าฉันได้เป็นคุณ เป็นคุณ
Then I would stay a thousand miles away
ฉันจะอยู่ให้ห่างออกไปอีกหนึ่งพันไมล์
(A thousand miles away, yeah)
(อีกหนึ่งพันไมล์ ใช่)

[Bridge]
Here in your arms
ในอ้อมแขนของคุณ
I'm already gone
ฉันได้หายไปแล้ว
You got me wrong
คุณเข้าใจฉันผิด
And I played along
และฉันจะทำตามที่คุณขอ

[Refrain]
I know that look on your face
ตอนที่ฉันได้เห็นสีหน้าของคุณ ฉันรับรู้ได้ว่า
You comin' my way, you comin' my way tonight
คุณกำลังจะมาหาฉัน มาหาฉันในค่ำคืนนี้
Here goes another mistake I know I'm gon' make
ฉันรู้ว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดที่ฉันกำลังจะทำ
I know I'm gon' make tonight
ฉันรู้ว่าฉันกำลังจะทำพลาดในคืนนี้

[Chorus]
And I will never change
และฉันจะไม่เปลี่ยนไป
I couldn't even if I wanted to for you, oh-oh
ฉันไม่สามารถทำได้ถึงแม้ว่าฉันจะอยากทำเพื่อคุณก็ตาม
There's nothing left to say
ไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้ว
If I was you, if I was you
ถ้าฉันได้เป็นคุณ เป็นคุณ
Then I would stay a thousand miles away
ฉันจะอยู่ให้ห่างออกไปอีกหนึ่งพันไมล์
(A thousand miles away, yeah)
(อีกหนึ่งพันไมล์ ใช่)

Cr. educatepark


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม