listen live


NEXT :
PREV :
/ VIDEOS /

Sep 05, 2023 | ดู 1,619 ครั้ง

Popular - THE WEEKND
[Intro: Madonna & The Weeknd]
I've seen the devil
ฉันได้พบเห็นสิ่งชั่วร้ายนั่น
Down sunset in every place, in every face
สิ่งเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วและพบได้ในทุกหนทุกแห่ง
Yeah, yeah
ใช่เลย

[Verse 1: The Weeknd]
Tell me, do you see her? She's livin' her life
บอกฉันด้วยว่าคุณเห็นเธอไหม เธอใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางของเธอ
Even if she acts like she don't want the limelight
แม้ว่าเธอทำเหมือนไม่ต้องการให้เป็นจุดสนใจของคนทั่วไป
But if you knew her (Yeah), she lives a lie
แต่ถ้าคุณรู้จักเธอ (ใช่) เธอใช้ชีวิตแตกต่างไปจากตัวตนที่แท้จริงของเธอ
She calls the paparazzi then she acts surprised
เธอโทรหาปาปารัซซี่แล้วเธอก็แสร้งแสดงอาการประหลาดใจออกมา

[Pre-Chorus: The Weeknd]
Oh, oh-oh-oh-oh, I know what she needs (Oh-oh)
โอ้ ฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไร (โอ้)
She just want the fame, I know what she fiends (Oh-oh)
เธอก็แค่ต้องการชื่อเสียงโด่งดัง ฉันรู้ว่าเธอปรารถนาอย่างแรงกล้าในเรื่องนี้ (โอ้)
Give hеr a little taste, running back to me (Oh-oh)
ลองหยิบยื่นรสชาติแห่งการมีชื่อเสียงสักหน่อยแล้วเธอจะวิ่งกลับมาหาฉันเอง (โอ้)
Put it in hеr veins, pray her soul to keep, ooh-ooh, ooh-ooh
ฉีดความปรารถนาแห่งชื่อเสียงเข้าไปในกระแสเลือดของเธอ เธอยอมสละตัวตนเพื่อแสวงหาชื่อเสียง (โอ้)
Every night (Every night) she prays to the sky
ทุกค่ำคืน (ทุกค่ำคืน) เธอสวดมนต์อ้อนวอนและอธิษฐานขอพรจากเบื้องบน
Flashing lights is all she ever wants to see
สิ่งเดียวที่เธอต้องการคือได้รับความสนใจและมีชื่อเสียงรายล้อม

[Chorus: The Weeknd]
Begging on your knees to be popular
ยอมลดศักดิ์ศรีของเธอเพื่อให้ได้รับความนิยม
That's her dream to be popular
และนั่นคือความฝันอันสูงสุดของเธอเพื่อให้มีชื่อเสียง
Kill anyone to be popular
ทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความนิยมชมชอบ
Sell her soul to be popular
เต็มใจเสียสละตัวเองเพื่อความมีชื่อเสียง
Popular, just to be popular
การมีชื่อเสียงก็เป็นเพียงแค่การได้รับความนิยม
Everybody scream 'cause she popular
ทุกคนต่างกรีดร้องแสดงความสนใจเพราะเธอเป็นที่รู้จัก
She mainstream 'cause she popular
เธอเป็นดั่งกระแสหลักที่คนรู้จักเพราะเธอเป็นที่นิยม
Never be free 'cause she popular
ไม่สามารถค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงได้เพราะเธอได้รับความนิยม

[Post-Chorus: Playboi Carti & The Weeknd]
Money on top of me, money on top of her (Uh-uh)
ความมั่งคั่งและทรัพย์สินทางวัตถุรายล้อมรอบตัวฉันและตัวเธอ
Money on top of me, money on top of her (Uh-uh)
ความมั่งคั่งและทรัพย์สินทางวัตถุรายล้อมรอบตัวฉันและตัวเธอ
Shawty fuck with me 'cause she know I'm popular (Uh-uh)
แม่สาวน้อยหลับนอนกับฉันเพราะเธอรู้ว่าฉันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก
Shawty fuck with me 'cause she know I'm popular (Uh-uh)
แม่สาวน้อยหลับนอนกับฉันเพราะเธอรู้ว่าฉันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก

[Verse 2: Madonna]
I know that you see me, time's gone by
ฉันรู้ดีว่าคุณได้เห็นและรู้จักฉันที่อยู่ในความสนใจมาเป็นเวลานาน
Spent my whole life runnin' from your flashin' lights
ใช้เวลาทั้งชีวิตของฉันเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวหลีกหนีการได้รับความสนใจ
Try to own it, but I'm alright
พยายามควบคุมภาพลักษณ์ของตัวเองแต่ฉันก็ยังคงสบายดีและรักษาความสงบไว้ได้
You can't take my soul without a fucking fight
จะไม่ปล่อยให้ความมีชื่อเสียงทำลายตัวฉันได้โดยปราศจากการต่อต้านที่รุนแรง

[Pre-Chorus: The Weeknd]
Oh, oh-oh-oh-oh, I know what she needs (Oh-oh)
โอ้ ฉันรู้ว่าเธอต้องการอะไร (โอ้)
She just want the fame, I know what she fiends (Oh-oh)
เธอก็แค่ต้องการชื่อเสียงโด่งดัง ฉันรู้ว่าเธอปรารถนาอย่างแรงกล้าในเรื่องนี้ (โอ้)
Give hеr a little taste, running back to me (Oh-oh)
ลองหยิบยื่นรสชาติแห่งการมีชื่อเสียงสักหน่อยแล้วเธอจะวิ่งกลับมาหาฉันเอง (โอ้)
Put it in hеr veins, pray her soul to keep, ooh-ooh, ooh-ooh
ฉีดความปรารถนาแห่งชื่อเสียงเข้าไปในกระแสเลือดของเธอ เธอยอมสละตัวตนเพื่อแสวงหาชื่อเสียง (โอ้)
Every night (Every night) she prays to the sky
ทุกค่ำคืน (ทุกค่ำคืน) เธอสวดมนต์อ้อนวอนและอธิษฐานขอพรจากเบื้องบน
Flashing lights is all she ever wants to see
สิ่งเดียวที่เธอต้องการคือได้รับความสนใจและมีชื่อเสียงรายล้อม

[Chorus: The Weeknd & Madonna, The Weeknd]
Begging on your knees to be popular
ยอมลดศักดิ์ศรีของเธอเพื่อให้ได้รับความนิยม
That's her dream to be popular
และนั่นคือความฝันอันสูงสุดของเธอเพื่อให้มีชื่อเสียง
Kill anyone to be popular
ทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความนิยมชมชอบ
Sell her soul to be popular
เต็มใจเสียสละตัวเองเพื่อความมีชื่อเสียง
Popular, just to be popular (Uh-huh)
การมีชื่อเสียงก็เป็นเพียงแค่การได้รับความนิยม
Everybody scream 'cause she popular
ทุกคนต่างกรีดร้องแสดงความสนใจเพราะเธอเป็นที่รู้จัก
She mainstream 'cause she popular
เธอเป็นดั่งกระแสหลักที่คนรู้จักเพราะเธอเป็นที่นิยม
Never be free 'cause she popular
ไม่สามารถค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงได้เพราะเธอได้รับความนิยม

[Post-Chorus: Playboi Carti & The Weeknd]
Money on top of me, money on top of her (Uh-uh)
ความมั่งคั่งและทรัพย์สินทางวัตถุรายล้อมรอบตัวฉันและตัวเธอ
Money on top of me, money on top of her (Uh-uh)
ความมั่งคั่งและทรัพย์สินทางวัตถุรายล้อมรอบตัวฉันและตัวเธอ
Shawty fuck with me 'cause she know I'm popular (Uh-uh)
แม่สาวน้อยหลับนอนกับฉันเพราะเธอรู้ว่าฉันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก
Shawty fuck with me 'cause she know I'm popular (Uh-uh)
แม่สาวน้อยหลับนอนกับฉันเพราะเธอรู้ว่าฉันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก
Money on top of me, money on top of her (Uh-uh)
ความมั่งคั่งและทรัพย์สินทางวัตถุรายล้อมรอบตัวฉันและตัวเธอ
Money on top of me, money on top of her (Uh-uh)
ความมั่งคั่งและทรัพย์สินทางวัตถุรายล้อมรอบตัวฉันและตัวเธอ
Shawty fuck with me 'cause she know I'm popular (Uh-uh)
แม่สาวน้อยหลับนอนกับฉันเพราะเธอรู้ว่าฉันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก
Shawty fuck with me 'cause she know I'm popular
แม่สาวน้อยหลับนอนกับฉันเพราะเธอรู้ว่าฉันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก

[Verse 3: Playboi Carti & The Weeknd]
I'm gettin' money and I'm keepin' it
ฉันหารายได้จนประสบความสำเร็จและเก็บรักษาเงินเหล่านั้นไว้
I'm gettin' cash and I'm keepin' it
ฉันหารายได้จนประสบความสำเร็จและเก็บรักษาเงินเหล่านั้นไว้
Money on top of me, money on top of her
ความมั่งคั่งและทรัพย์สินทางวัตถุรายล้อมรอบตัวฉันและตัวเธอ
Shawty fuck with me 'cause she know I'm popular
แม่สาวน้อยหลับนอนกับฉันเพราะเธอรู้ว่าฉันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก
Pop-popular, born to be popular
คนที่จะได้รับความนิยมเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้ว
She in debt, twenty mill', but she run it up
เธอเป็นหนี้ยี่สิบล้านดอลลาร์แต่เธอยังคงสะสมความมั่งคั่ง
She can never be broke 'cause she popular
เธอไม่มีวันหมดตัวได้เพราะเธอโด่งดังเป็นที่นิยม
Turn the webcam on for the followers
เพียงแค่แสดงผ่านเว็บแคมให้ผู้ติดตามได้รับชม

[Chorus: The Weeknd & Madonna, The Weeknd]
Begging on your knees to be popular
ยอมลดศักดิ์ศรีของเธอเพื่อให้ได้รับความนิยม
That's her dream to be popular
และนั่นคือความฝันอันสูงสุดของเธอเพื่อให้มีชื่อเสียง
Kill anyone to be popular
ทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งความนิยมชมชอบ
Sell her soul to be popular
เต็มใจเสียสละตัวเองเพื่อความมีชื่อเสียง
Popular, just to be popular (Uh-huh)
การมีชื่อเสียงก็เป็นเพียงแค่การได้รับความนิยม
Everybody scream 'cause she popular
ทุกคนต่างกรีดร้องแสดงความสนใจเพราะเธอเป็นที่รู้จัก
She mainstream 'cause she popular
เธอเป็นดั่งกระแสหลักที่คนรู้จักเพราะเธอเป็นที่นิยม
Never be free 'cause she popular
ไม่สามารถค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงได้เพราะเธอได้รับความนิยม