listen live


NEXT :
PREV :
/ VIDEOS /

Mar 29, 2024 | ดู 380 ครั้ง

You're Losing Me (From The Vault) - Taylor Swift
[Verse 1]
You say, "I don't understand," and I say, "I know you don't"
คุณพูดว่า "ฉันไม่เข้าใจ" และฉันพูดว่า "ฉันรู้ว่าคุณไม่เข้าใจ"
We thought a cure would come through in time, now, I fear it won't
เราหวังว่าปัญหาในความสัมพันธ์จะคลี่คลายลงตามเวลาแต่ตอนนี้กังวลว่าจะไม่เกิดขึ้น
Remember lookin' at this room? We loved it 'cause of the light
จำได้ไหมตอนที่เรามีความสุขร่วมกันและรักห้องนี้เพราะมีแสงส่องสว่าง
Now, I just sit in the dark and wonder if it's time
ตอนนี้ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวมืดมนและครุ่นคิดว่าถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าต่อไปหรือไม่

[Pre-Chorus]
Do I throw out everything we built or keep it?
ฉันควรจะละทิ้งความสัมพันธ์และทุกสิ่งที่สร้างขึ้นหรือพยายามกอบกู้ขึ้นมาดีนะ
I'm getting tired even for a phoenix
ฉันเหนื่อยหน่ายกับการผ่านวงจรแห่งการการสูญสิ้นและเกิดใหม่
Always risin' from the ashes
แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบาก
Mendin' all her gashes
แต่ก็สามารถลุกขึ้นยืนหยัดได้เสมอแต่คราวนี้รู้สึกแตกต่างออกไป
You might just have dealt the final blow
อาจจะต้องจัดการกับการโจมตีครั้งสุดท้ายที่เหมือนเป็นเป็นฟางเส้นสุดท้าย

[Chorus]
Stop, you're losin' me
โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด
Stop, you're losin' me
โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด
Stop, you're losin' me
โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด
I can't find a pulse
เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไร้ชีวิตชีวา
My heart won't start anymore for you
และหัวใจของฉันก็ไม่ตอบสนองต่อคุณอีกต่อไป
Cause you're losin' me
เพราะคุณกำลังจะเสียฉันไป

[Verse 2]
Every mornin', I glared at you with storms in my eyes
ทุกเช้าฉันจ้องมองคุณพร้อมด้วยความไม่พอใจและความคับข้องใจ
How can you say that you love someone you can't tell is dyin'?
คุณพูดออกมาได้อย่างไรว่าคุณรักใครคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดนี้เลย
I sent you signals and bit my nails down to the quick
ฉันส่งสัญญาณให้คุณเห็นถึงความวิตกกังวลใจและความสับสนวุ่นวายภายในใจ
My face was gray, but you wouldn't admit that we were sick
ใบหน้าของฉันดูเศร้าหมองแต่คุณกลับไม่ยอมรับว่าเรากำลังมีปัญหากัน

[Pre-Chorus]
And the air is thick with loss and indecision
และบรรยายกาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดกับการสูญเสียและไม่มีความชัดเจน
I know my pain is such an imposition
ฉันรู้ว่าความเจ็บปวดของฉันเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องให้คุณรับมือ
Now, you're runnin' down the hallway
ตอนนี้คุณกำลังหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความยากลำบากนี้
And you know what they all say
และคุณรู้ไหมว่าพวกผู้คนเขาพูดไว้ว่าอย่างไร
You don't know what you got until it's gone
"ผู้คนมักจะตระหนักถึงคุณค่าของบางสิ่งหลังจากที่พวกเขาสูญเสียไปแล้วเท่านั้น"

[Chorus]
Stop, you're losin' me
โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด
Stop, you're losin' me
โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด
Stop, you're losin' me
โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด
I can't find a pulse
เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไร้ชีวิตชีวา
My heart won't start anymore for you
และหัวใจของฉันก็ไม่ตอบสนองต่อคุณอีกต่อไป
Cause you're losin' me
เพราะคุณกำลังจะเสียฉันไป
Cause you're losin' me
เพราะคุณกำลังจะเสียฉันไป
Stop (Stop) 'cause you're losin' me
โปรดหยุด (หยุด) สิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด

[Post-Chorus]
My heart won't start anymore
หัวใจของฉันไม่ตอบสนองต่อคุณอีกต่อไป
(Stop 'cause you're losin' me)
(โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด)
My heart won't start anymore
หัวใจของฉันไม่ตอบสนองต่อคุณอีกต่อไป
(Stop 'cause you're losin' me)
(โปรดหยุดสิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด)

[Bridge]
How long could we be a sad song
ความสัมพันธ์ของเราจะเป็นเหมือนเพลงเศร้าไปอีกนานแค่ไหน
Til we were too far gone to bring back to life?
ไปไกลเกินกว่าจะถึงจุดที่สามารถหวนกลับเพื่อฟื้นฟูได้หรือเปล่า
I gave you all my best me's, my endless empathy
ฉันได้มอบตัวตนดีที่สุดให้กับคุณพร้อมกับความเห็นอกเห็นใจที่ไม่หมดสิ้น
And all I did was bleed as I tried to be the bravest soldier
และสิ่งที่ฉันทำได้ก็แค่พยายามอดทนต่อความเจ็บปวดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้
Fighting in only your army, frontlines, don't you ignore me
เป็นฝ่ายเดียวที่อยู่แนวหน้าพยายามต่อสู้เพื่อเรา ไม่อยากให้คุณเพิกเฉยฉันไป
I'm the best thing at this party (You're losin' me)
ฉันก็มีคุณค่าสำหรับความสัมพันธ์ของเรา (แต่คุณกำลังจะสูญเสียฉันไป)
And I wouldn't marry me either
และฉันรับรู้ว่าความสัมพันธ์ผูกมัดในระยะยาวอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ
A pathological people pleaser
ในการเป็นคนพยายามที่ทำให้คนอื่นพอใจเสมอ
Who only wanted you to see her
เพียงแต่ต้องการให้คุณมองเห็นคุณค่าและเข้าใจเท่านั้น
And I'm fadin', thinkin'
และฉันกำลังรู้สึกถึงอารมณ์ที่ค่อย ๆ จางหายไป
Do something, babe, say something (Say something)
"ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ ที่รัก พูดบางอย่างออกมาก็ได้" (พูดบางสิ่ง)
Lose something, babe, risk something (You're losin' me)
"สูญเสียบางสิ่งบางอย่าง ที่รัก ลองกล้าเสี่ยงทำบางสิ่งสิ (คุณกำลังสูญเสียฉันไป)"
Choose something, babe, I got nothing (I got nothing)
"เลือกอะไรสักอย่างสิ ที่รัก ฉันไม่เหลืออะไรแล้ว (ฉันไม่มีอะไรเหลือแล้ว)"
To believe, unless you're choosin' me
"เลือกฉันสิ ฉันจะให้ความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ของเรา"

[Outro]
You're losin' me
คุณกำลังจะสูญเสียฉันไป
Stop (Stop, stop), you're losin' me
โปรดหยุด (หยุด) สิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด
Stop (Stop, stop), you're losin' me
โปรดหยุด (หยุด) สิ่งที่คุณกำลังทำเพราะจะทำให้สูญเสียฉันไปในที่สุด
I can't find a pulse
เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไร้ชีวิตชีวา
My heart won't start anymore
หัวใจของฉันก็ไม่ตอบสนองต่อคุณอีกต่อไป