listen live


NEXT :
PREV :
/ VIDEOS /

Jun 15, 2024 | ดู 1,143 ครั้ง

Hero - CHARLIE PUTH
[Verse 1]
I wanna stop by and play it cool
ฉันอยากมาเยี่ยมสักหน่อยแล้วทำตัวสบายไม่ต้องวิตกกังวลกับอะไร
It's hard to talk with all these people in your room
มีคนมากมายอยู่ในห้องทำให้ยากสำหรับฉันที่จะพูดคุยกับคุณ
I try to lock eyes and give you clues
ฉันพยายามสบตาเพื่อสื่อถึงความความรู้สึกที่อยู่ในใจ
So you can come and follow me out by the pool (Yeah, yeah)
เพื่อต้องการให้คุณเข้าใจแล้วไปคุยกันส่วนตัวที่ริมสระน้ำด้านนอก (ใช่)

[Pre-Chorus]
My blood pressure elevates
ความดันพร้อมความเครียดของฉันเริ่มสูงขึ้น
When I call you out for bein' fake
เมื่อฉันต้องเผชิญหน้ากับคุณที่ทำตัวเสแสร้ง
And I don't want to be mean
และฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะใจร้ายนักหรอก
But I'm not gonna shut up instead
แต่ฉันเลือกจะพูดและแสดงความรู้สึกออกมา
I know who you really are
ฉันรู้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงของคุณเป็นใคร
And your so-called "friends," quotation marks
และที่เรียกว่า "เพื่อน" ของคุณ ในเครื่องหมายคำพูดนะ
I don't wanna make a scene
ฉันไม่อยากจัดฉากดึงดูดความสนใจ
She cut me off and that's when she said
เธอขัดจังหวะฉันและนั่นคือตอนที่เธอพูดขึ้นมา

[Chorus]
I don't need a hero, I don't want to be saved
"ฉันไม่ต้องการวีระบุรุษให้มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของฉัน"
But I said, I'll be here every night and day,"" oh"
แต่ฉันบอกว่า "ฉันจะอยู่ตรงนี้คอยให้การสนับสนุนเสมอ" โอ้
I don't need a hero, but if you let me stay
ฉันไม่ต้องการวีระบุรุษแต่ถ้าคุณให้ฉันอยู่เคียงข้าง
Oh, I can still be here every night and day, oh
โอ้ ฉันยังคงอยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนอยู่ตลอด โอ้

[Verse 2]
You hide your feelings (Hide your feelings), you medicate (You medicate)
คุณซ่อนความรู้สึกของตัวเอง (ซ่อนความรู้สึกตัวเอง) คุณใช้ยารักษา (คุณรักษา)
You're doin' shit that's keepin' both of us awake
คุณกำลังสร้างปัญหาและทำให้เราทั้งคู่มีความทุกข์จนนอนไม่หลับ
Make me the villain (Make me the villain), I know it helps
มองว่าฉันเป็นคนเลวไปซะ (มองว่าฉันเป็นคนเลว) ฉันรู้ว่าจะช่วยได้
But I'm not gonna run like everybody else (No, no)
แต่ฉันจะไม่ทอดทิ้งคุณเหมือนคนอื่นที่จากไป (ไม่)

[Pre-Chorus]
My blood pressure elevates
ความดันพร้อมความเครียดของฉันเริ่มสูงขึ้น
When I call you out for bein' fake
เมื่อฉันต้องเผชิญหน้ากับคุณที่ทำตัวเสแสร้ง
And I don't want to be mean
และฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะใจร้ายนักหรอก
But I'm not gonna shut up instead
แต่ฉันเลือกจะพูดและแสดงความรู้สึกออกมา
I know who you really are (Really are)
ฉันรู้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงของคุณเป็นใคร (ตัวจริงของคุณ)
And your so-called "friends," quotation marks
และที่เรียกว่า "เพื่อน" ของคุณ ในเครื่องหมายคำพูดนะ
I don't wanna make a scene
ฉันไม่อยากจัดฉากดึงดูดความสนใจ
She cut me off and that's when she said
เธอขัดจังหวะฉันและนั่นคือตอนที่เธอพูดขึ้นมา

[Chorus]
I don't need a hero, I don't want to be saved (Don't want to be saved)
"ฉันไม่ต้องการวีระบุรุษให้มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของฉัน" (ไม่ต้องการให้ช่วยเหลือ)
But I said, "I'll be here every night and day," oh
แต่ฉันบอกว่า "ฉันจะอยู่ตรงนี้คอยให้การสนับสนุนเสมอ" โอ้
I don't need a hero, but if you let me stay (If you let me stay)
ฉันไม่ต้องการวีระบุรุษแต่ถ้าคุณให้ฉันอยู่เคียงข้าง (ถ้าคุณให้ฉันอยู่เคียงข้าง)
Oh, I can still be here every night and day, oh
โอ้ ฉันยังคงอยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนอยู่ตลอด โอ้

[Post-Chorus]
(I don't need a hero)
(ฉันไม่ต้องการวีระบุรุษ)
Oh (Oh, I said, "I'll be here," oh)
โอ้ (โอ้ ฉันบอกว่า "ฉันจะคอยอยู่เคียงข้าง" โอ้)


[Bridge]
Lovin' you ain't easy, but I'm never gonna stop it
การที่รักคุณไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ฉันก็จะไม่หยุดรัก
I know that night I lost my head and I was bein' out of pocket
ฉันรู้ว่าคืนนั้นฉันหัวเสียและทำตัวไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น
I wasn't tryna start a fight or tell you how to live your life
ฉันไม่ได้กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งหรือกำหนดวิธีว่าคุณควรจะใช้ชีวิตอย่างไร
I just wanted (I just wanted)
ฉันเพียงแค่ต้องการ (ฉันแค่ต้องการ)
You to know I fuckin' cared, and she said
ให้คุณรู้ว่าฉันห่วงใยคุณมาก และเธอก็พูดว่า

[Chorus]
I don't need a hero, I don't want to be saved (I don't want to be saved)
"ฉันไม่ต้องการวีระบุรุษให้มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของฉัน" (ไม่ต้องการให้ช่วยเหลือ)
But I said, "I'll be here every night and day," oh (Oh)
แต่ฉันบอกว่า "ฉันจะอยู่ตรงนี้คอยให้การสนับสนุนเสมอ" โอ้ (โอ้)
I don't need a hero, but if you let me stay (If you let me stay)
ฉันไม่ต้องการวีระบุรุษแต่ถ้าคุณให้ฉันอยู่เคียงข้าง (ถ้าคุณให้ฉันอยู่เคียงข้าง)
Oh, I can still be here every night and day, oh
โอ้ ฉันยังคงอยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนอยู่ตลอด โอ้

[Post-Chorus]
(I don't need a hero, I don't want to be saved)
(ฉันไม่ต้องการวีระบุรุษให้มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของฉัน)
Oh (But I said, "I'll be here")
โอ้ (แต่ฉันบอกว่า "ฉันจะคอยอยู่เคียงข้าง")
Every night and day, oh
ตลอดทุกคืนและวัน โอ้

[Outro]
I don't need a hero, but if you let me stay
ฉันไม่ต้องการวีระบุรุษแต่ถ้าคุณให้ฉันอยู่เคียงข้าง
Oh, I can still be here every night and day, oh
โอ้ ฉันยังคงอยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนอยู่ตลอด โอ้
Cr. educatepark