listen live


NEXT :
PREV :
/ VIDEOS /

Mar 28, 2013 | ดู 1,851 ครั้ง

Stay Young [MV] - THE UNITED
So, is this what life comes down to?
Nothing but black, white, left or light
Oh, do you know false from true?
Is there any shadows in the light?


นี่สินะคือสิ่งสุดท้ายที่ชีวิตกลายมาเป็น?
ไม่มีัอะไรเลย นอกจากสีดำ สีขาว ซ้าย หรือขวา
เธอรู้จักความผิดพลาดจากความจริงรึเปล่า?
มีเงามืดในแสงสว่างรึเปล่านะ?

Now it's the time, now it's the time
Your life has just begun
Don't look behind, don't look behind
Just walk right on

ถึงเวลาแล้วนะ
ชีวิตเธอพึ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น
อย่ามองย้อนกลับไป
เดินตรงไปเลย

No matter what they say to us, we are never giving up
We are always gonna stay young
Reach up to the sky, 'cause we are never gonna die
No, we are always gonna stay young
Always gonna stay young

ไม่ว่าใครจะว่ายังไงกับเรา เราจะไม่มีวันยอมแพ้
เราจะเป็นเด็กเสมอไป
เอื้อมมือไปให้ถึงท้องฟ้า เพราะเราจะไม่มีวันตาย
เราจะเป็นเด็กเสมอไป
เราจะเป็นเด็กตลอดไป

Don't follow the same old track
Don't you let no one tells you the rules

อย่าเดินตามเส้นทางเก่าๆ
อย่าปล่อยให้ใครมากำหนดกฏเกณฑ์ให้เธอ

Now it's the time, now it's the time
Your life has just begun
Don't waste your time, don't waste your time
Just walk right on

ถึงเวลาแล้วนะ
ชีวิตเธอพึ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น
อย่ามองย้อนกลับไป
เดินตรงไปเลย

No matter what they say to us, we are never giving up
We are always gonna stay young
Reach up to the sky, 'cause we are never gonna die
No, we are always gonna stay young
Always gonna stay young
We always gonna stay young(x3)

ไม่ว่าใครจะว่ายังไงกับเรา เราจะไม่มีวันยอมแพ้
เราจะเป็นเด็กเสมอไป
เอื้อมมือไปให้ถึงท้องฟ้า เพราะเราจะไม่มีวันตาย
เราจะเป็นเด็กเสมอไป

ผู้แปล Aelitaxtranslate.com 
App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม