listen live


NEXT :
PREV :

.:: กติกา ::.


1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามการร่วมสนุกกับกิจกรรม “Eazy FM Moving To 102.5” เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลประจำช่วง ซึ่งมีรายละเอียดรางวัลดังนี้

  • 1.1 บัตรห้องพักแบบมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง รางวัลละ 3,500 บาท รวม 20 รางวัล
  • 1.2 บัตรทานอาหาร จาก ห้องอาหารเอวา บราสเซอรี (AVA Brasserie) ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สุขุมวิท รางวัลละ 2,000 บาท รวม 20 รางวัล
  • 1.3 บัตรทานอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ 2 ท่านที่โรกส์ บาร์ (Rogues) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สุขุมวิท มูลค่า รางวัลละ 2,000 บาท รวม 20 รางวัล

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่าน www.eazyfm.com หรือ LINE Official Account: @TERORADIO เพียงพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัด ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้

4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 5-29 กุมภาพันธ์ 2567 และเริ่มประกาศเรียกชื่อผู้โชคดีออกหน้าไมค์ในวันที่ 15-29 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 10.00-24.00 น. เพื่อมาเล่นเกมหน้าไมค์ตามกฎ กติกาที่กำหนดไว้ โดยคัดเลือกผู้โชคดี วันละ 6 ท่าน ที่ Eazy FM 102.5

5. ดีเจประกาศชื่อผู้โชคดีที่ลงทะเบียน เป็นลำดับที่ 1,025/3,000/4,000/5,000/5,500 และ 6,000 ของแต่ละวัน (วันที่ 15-29 กุมภาพันธ์ 2567) เมื่อดีเจประกาศรายชื่อผู้โชคดี แล้วดีเจจะโทรกลับหาผู้โชคดีทันที และประโยคแรกเมื่อคุณรับสาย คุณต้องพูดว่า “Eazy FM 102.5 ตามด้วย code ประจำชั่วโมงที่เล่นเกม พูดถูกตามกติกาที่กำหนด รับของรางวัลประจำชั่วโมง 1 ท่านต่อ 1 รางวัล

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องทำตามกติกาถูกต้อง และครบถ้วน โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

7. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับของรางวัลตามรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีเพื่อแจ้งเรื่องรายละเอียดการรับของรางวัลให้ท่านทราบอีกครั้ง

8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี

9. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีของรางวัล หัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ(ถ้ามี)

10. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, เล่นเกม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการเล่นเกม, เล่นเกมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

11. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

12. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ

13. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ