listen live


NEXT :
PREV :

.:: กติกา ::.

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามร่วมสนุกกับกิจกรรม “Eazy Big Holiday” เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรห้องพัก รวม 100 รางวัล จาก 5 โรงแรมดัง รายละเอียดดังนี้
  1.1 บัตรห้องพัก Superior Balcony สำหรับ 2 ท่าน จาก Hotel Clover Patong Phuket มูลค่า 3,500 บาท
  1.2 บัตรห้องพัก Deluxe Room 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน จาก Renaissance Koh Samui Resort & Spa มูลค่า 15,000 บาท 1.3 บัตรห้องพัก Villa Hillside 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน จาก The Tarna Align Resort, Koh Tao มูลค่า 7,300 บาท
  1.4 บัตรห้องพัก Deluxe Room 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 7,000 บาท จาก The Sanctuary Resort Pattaya, BW Signature Collection
  1.5 บัตรห้องพัก Junior Suite 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท จาก Marrakesh HuaHin Resort & Spa
  หมายเหตุ ราคาห้องพักเป็นราคา Rack Rate อย่างเป็นทางการหรือเป็นราคาโฆษณาของแต่ละโรงแรมที่กำหนดไว้


  2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ระหว่างวันที่ 10-28 มิถุนายน 2567 โดย
  2.1 ลงทะเบียนร่วมสนุกทางเว็บไซต์ www.eazyfm.com หรือ LINE Official Account: @TERORADIO พิมพ์ ชื่อ- นามสกุล เบอร์โทร พร้อมบอกเราว่า “คุณอยากพาใครไป Holiday ด้วยในครั้งนี้ และอยากไปพักที่ไหนเพราะเหตุใด” โดยสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 10-28 มิถุนายน 2567
  2.2 ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนและให้ความเห็นโดนใจคณะกรรมการ และประกาศชื่อผู้ที่ได้รับเลือกออกทางหน้าไมค์ ผู้ที่ได้รับเลือกและประกาศชื่อออกทางหน้าไมค์จะต้องติดต่อกลับมายืนยันสิทธิ์ ที่หมายเลข 02-269-0050 ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเบอร์ที่ติดต่อกลับเข้ามา ต้องตรงกับเบอร์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ในระบบ และชื่อเดียวกับที่ลงทะเบียนไว้ โดยเล่นเกมทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ วันละ 10 ครั้ง ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2567
  2.3 เมื่อผู้ที่ได้รับเลือกได้ยินดีเจประกาศชื่อของตัวเองออกอากาศ ต้องติดต่อกลับมาที่เบอร์ 02-269-0050 ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อยืนยันการรับรางวัล ในกรณีที่ดีเจประกาศชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับเลือกไม่ติดต่อกลับ หรือไม่สามารถติดต่อกลับมาได้ทันตามเวลาที่กำหนด หรือใช้เบอร์อื่นที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ติดต่อกลับเข้ามา ทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่ไม่มีผู้ติดต่อกลับมาในช่วงนั้นๆ ของรางวัลจะไม่ได้ถูกนำมาทบ เพื่อแจกในช่วงอื่นๆ และถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
  2.4 การเล่นเกมหน้าไมค์ เมื่อผู้ที่ได้รับเลือกโทรกลับมาตามเวลาที่กำหนด จะได้รับของรางวัลบัตรที่พักประจำชั่วโมงไปเลย 1 รางวัล และของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลโรงแรมอื่นได้


  3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้นตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมจากทุกช่องทางของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเทโร เรดิโอ จำกัด ในกรณีผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

  4. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

  5. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องติดต่อขอรับของรางวัลตามรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ ตามที่บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น

  6. การติดต่อผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะดำเนินการผ่านช่องทาง และวิธีการต่างๆ ดังนี้
  6.1 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ได้ออกอากาศหน้าไมค์ – ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัล และส่งรายละเอียดการติดต่อรับของรางวัลผ่านทางอีเมล์ ซึ่งเป็นอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ใช้ลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
  6.2 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมสนุกผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ หรือการรีดีมคะแนนการฟัง - ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลโดยการส่งรายละเอียดการติดต่อรับของรางวัลผ่านทางอีเมล์ ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ได้ เจ้าหน้าที่จะทำการโทรอีก 1 ครั้ง และส่งรายละเอียดทางอีเมล์ หากไม่ได้รับการตอบกลับตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
  6.3 สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมสนุกผ่านทาง Social Media (Facebook, Instagram, X) – ทางบริษัทฯ จะประกาศผลผ่านช่องทางที่ให้ร่วมสนุก และให้ผู้ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ด้วยการติดต่อกลับผ่านทาง Inbox หรือ DM ภายในเวลาที่กำหนด และแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านช่องทางนั้นๆ ในกรณีผู้ได้รับรางวัลไม่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์


  7. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี

  8. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, การร่วมกิจกรรม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการร่วมกิจกรรม, ร่วมกิจกรรมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

  9. ของรางวัลนี้เป็นของสมนาคุณ ห้ามนำไปซื้อขาย แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเป็นสิ่งของอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนบัตรกับผู้อื่นในทุกกรณี หากตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลทันที และบริษัทมีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  10. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

  11. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ

  12. ในกรณีคอนเสิร์ต งานจัดแสดง หรือสถานที่ให้บริการถูกยกเลิก หรือเลิกกิจการ อันเนื่องมาจากผู้จัด หรือผู้ให้บริการ ทางบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการชดเชยให้รางวัลอื่นใดทดแทน

  13. ในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยแยกเป็น
  13.1 ของรางวัลประเภทบัตรกำนัลเงินสด บัตรรับประทานอาหาร หรือบัตรที่พัก ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)
  13.2 ของรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งของ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) การชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องของรางวัลอื่น หรือการชดเชยใดๆ จากทางบริษัทฯ


  14. จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะถูกคำนวณจากมูลค่าของรางวัลตามที่ผู้ให้บริการแต่ละแห่งกำหนดเท่านั้น โดยมูลค่าของรางวัลที่ปรากฏ เป็นมูลค่าของรางวัลในราคาเต็ม (ก่อนหักส่วนลด หรือโปรโมชั่นใดๆ) ตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด ซึ่งมูลค่าของรางวัลอาจมีความแตกต่างจากราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ราคาจัดโปรโมชั่นพร้อมส่วนลด หรือจากจุดขายอื่นๆ ของทางผู้ให้บริการ โดย บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัลดังกล่าว

  15. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

  16. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเป็นข้อมูลในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://www.teroradio.com/privacypolicy

  17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีข้อขัดแย้งใดๆ คำวินิจฉัยของบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

  18. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ

ผู้สนับสนุนหลักร่วมสนับสนุนโดย


 โรงแรมที่ร่วมสนับสนุน