listen live


NEXT :
PREV :พฤษภานี้!! แอร์แคเรียร์ ชวนคุณมาดับร้อน

ลุ้นรับแอร์ฟรี!! กับกิจกรรม


ร่วมสนุกปุ๊บ
…รับสิทธิ์ลุ้นโชคถึง 2 ต่อ...

ต่อที่ 1 รับฟรี! บัตรรับประทานอาหาร จาก Lucky Suki สำหรับ 2 ท่าน


ต่อที่
2
ลุ้นรับแอร์ Carrier Copper 11 มูลค่า 16,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
ง่าย
เพียงลงทะเบียนร่วมสนุก ลุ้นเป็นผู้โชคดีที่ใช้แอร์แคเรียร์ยาวนานที่สุด

เพียงบอกเล่าความประทับใจ พร้อมแนบรูปถ่าย

รหัสรุ่น และ Serial No. ของแอร์แคเรียร์ที่บ้านคุณ

ภาพตัวอย่างการแนบรูปถ่ายแอร์


แล้วลงทะเบียนมาที่


ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล แอร์ Carrier Copper 11

ผ่านทาง www.eazyfm.com

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ

- รูปแอร์ที่ใช้ร่วมสนุกในกิจกรรมนี้จะต้องเป็นรูปถ่ายของแอร์แคเรียร์เท่านั้น แอร์แบรนด์อื่นไม่สามารถใช้ลงทะเบียนร่วมสนุกได้
- รางวัลแอร์แคเรียร์เครื่องใหม่ จะตัดสินโดยคณะกรรมการจากแอร์แคเรียร์ โดยตัดสินจากรูปฉลากแอร์แคเรียร์ที่มี รหัสรุ่น (Model) และ หมายเลขลำดับ (Serial No.) ที่เป็นลูกค้ามายาวนานที่สุดจากผู้ที่ลงทะเบียนมาทั้งหมด โดยการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
- ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหาผู้โชคดีเฉพาะผู้ที่ทำถูกตามกติกาที่กำหนดไว้เท่านั้น
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด